Nieuwsbericht

Welkom op de tentoonstelling!

Alle leerlingen, ouders en sympathisanten worden van harte uitgenodigd op de jaarlijkse tentoonstelling door de leerlingen van het vijfde leerjaar van ‘de leukste dag op bosklassen’.
De tentoonstelling staat opgesteld in de knutselklas Deerlijkstraat en is te bezichtigen van 12 tot 16 november tijdens de schooluren.