Nieuwsbericht

Inschrijven, maximumcapaciteit en vrije plaatsen

Zoals telkenjare zijn wij verplicht een maximumcapaciteit voor het volgende schooljaar vast te leggen. NIEUW is dat wij nu ook het aantal vrije plaatsen moeten meedelen.
Wij willen toch even benadrukken dat dit om een louter administratieve kwestie gaat. Tot op heden is er op onze school ruim voldoende plaats en is er nog geen enkele reden tot beperking van het aantal inschrijvingen.

Voor volgend schooljaar (2015-2016) zijn de cijfers de volgende:
- voor kleuterschool: 175 kleuters (nog 78 vrije plaatsen)
- voor lagere school: 550 leerlingen (nog 160 vrije plaatsen)
* 1ste en 2de leerjaar: 150 leerlingen (nog 46 vrije plaatsen)
* 3de en 4de leerjaar: 200 leerlingen (nog 76 vrije plaatsen)
* 5de en 6de leerjaar: 200 leerlingen (nog 38 vrije plaatsen)

Er kan ingeschreven worden voor het schooljaar 2015-2016 vanaf 1 maart 2015.