Nieuwsbericht

Eerste communie en H.Vormsel: info tot 19 april 2020

Vormselvieringen en eerste communies worden geschorst tot en met 19 april. Dit hebben de Belgische bisschoppen bericht op 23 maart:
Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dit is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen de impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.