Samenstelling van de schoolraad

Lokale gemeenschap
Anne Paret
Marijke Vanoverbeke
Rosa Crommelinck
Ouders
Evelyne Noreilde
Kristien Boens
Stefaan Bonte
Personeel
Flory Janssens
Pascal De Meersseman
Petra Ballekens