Privacybeleid

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

De Vrije Centrumschool Zwevegem is de beheerder van de website www.vrijecentrumschool.be. Bijgevolg is vzw De Brug – katholiek basisonderwijs Zwevegem en Sint-Lodewijk Deerlijk de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door www.vrijecentrumschool.be verwerkt worden.
Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van www.vrijecentrumschool.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.
In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel: de vlotte behandeling van jouw vraag
Persoonsgegevens: naam en e-mailadres
Hoe komen we in het bezit van deze gegevens? via invullen van ons contactformulier
Bewaartermijn: 2 jaar
Categorie ontvangers: Vrije Centrumschool Zwevegem 

Ons cookiebeleid

www.vrijecentrumschool.be maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen maar bij knoth.nl.

Lees alles over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor het contactformulier of stuur een mail naar privacy@sgdebrug.be.
Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.
Meer informatie over jouw rechten vind je in de informatiebrochure.